Det er beitesesong og mykje sau i fjellet.

Sauen er og å sjå langs vegane, særleg på Rv45 mellom Rotemo og Skafså- så tak omsyn og kjøyr forsiktig!

God sommar!