Målgruppe: For vaksne som er gravid eller er i barsel og andre vaksne som har ein svakheit i bekkenbotn som krev rettleiing av fysioterapeut. I tillegg er det tilpassa generell styrketrening retta mot barselkvinnar.

Kor: Terapiavd. Tokkebadet.

 

Veke 42

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 43

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 44

Onsdag kl.12.30-13.30

Veke 45

Onsdag kl.12.30-13.30

Veke 46

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 47

Digitalt

Veke 48

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 49

Torsdag kl. 12.30-13.30

 

Påmelding: ta kontakt med fysioterapeut Sigrid M. Aarsland tlf. 476 53 192 for påmelding.

Booking: 10 deltakarar. Før ein kan få plass i gruppa eller booke drop-in må ein ha vore til samtale og vurdering hos fysioterapeut. 8 faste plassar og 2 plassar ope for booking gjennom www.tokkenett.no.

Pris: Eigenandel følgjer takstplakat opp til frikort. Undersøking før og etter treningsperiode kr. 192,- per gong og kr.105-, per gruppetrening.

Utstyr: Ta med eige handkle og personleg treningsutstyr som drikkeflaske og egna tøy.

Info ang. barn: Det er lov å ha med barn på treninga. I utgangspunktet er treninga ikkje egna for barn som kan flytte seg i rommet. Det er opp til 10 personar som skal trene, og grunna dette må mor klare å halde barnet innafor eit lite område undervegs i treninga.