Målgruppe: Vaksne som er gravid eller er i barsel og andre vaksne som har ein svakheit i bekkenbotn som krev rettleiing av fysioterapeut. I tillegg er det tilpassa generell styrketrening retta mot barselkvinnar.

Kor: Terapiavdelinga ved Tokkebadet.

Når: 8 veker. Frå veke 16 tom. veke 23.

Veke 16

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 17

Torsdag kl.12.30-13.30

Veke 18

Torsdag kl.12.30-13.30

Veke 19

Onsdag kl. 12.30-13.30 NB! Kristi Himmelfartsdag torsdag.

Veke 20

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 21

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 22

Torsdag kl. 12.30-13.30

Veke 23

Torsdag kl. 12.30-13.30

 

Påmelding: ta kontakt med fysioterapeut Jette Bergfjord tlf. 46 93 14 27 for påmelding.

Booking: 10 deltakarar. Før ein kan få plass i gruppa må ein ha vore til samtale og vurdering hos fysioterapeut. Det er moglegheit for dette i veke 14 og 15.

Pris: Eigenandel følgjer takstplakat opp til frikort. Undersøking før og etter treningsperiode kr. 192,- per gong og kr.105-, per gruppetrening.

Utstyr: Ta med eige handkle og personleg treningsutstyr som drikkeflaske og egna tøy.

Info ang. barn: Det er lov å ha med barn på treninga. I utgangspunktet er treninga ikkje egna for barn som kan flytte seg i rommet. Det er opp til 10 personar som skal trene, og grunna dette må mor klare å halde barnet innafor eit lite område undervegs i treninga.