Det blir markera parkering for bubilar med belegningsstein, samt at plassen blir asfaltera. Det blir og nye sitjeplassar, skjerming av avfallscontainerar, og oppsetting av natursteinsmur. I tillegg vert det ny planting på område.

Prosjektet er forventa å bli ferdig før kanalbåtane kjem for sesongen.

Her kan du sjå kart over området