I medhald av §14-3 i kommunelova blir formannskapet si tilråding til årsbudsjett for 2023, økonomiplan og handlingsprogram for 2023-2026 for Tokke kommune lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 25.11.22 - 13.12.22 – i resepsjonen på kommunehuset og på heimesida til kommunen.

Kommunestyret handsamar budsjettsaka i møte 13.12.22.

Jarand Felland
Ordførar

 

Budsjett 2023 - Økonomiplan og handlingsprogram 2023-2026 - kommunedirektørens framlegg

KOMMUNEDIREKTØREN SITT FRAMLEGG TIL HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT 2023 ØKONOMIPLAN 2023-2026 

Tilleggsnotat frå kommunedirektøren

Protokoll frå Formannskapet og andre råd og utval