I medhald av §14-3 i kommunelova blir formannskapet si tilråding til årsbudsjett for 2024, økonomiplan og handlingsprogram for 2024-2027 for Tokke kommune lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 28.11-14.12.23 – i resepsjonen på kommunehuset og på heimesida til kommunen.


Kommunedirektøren

Kommunestyret handsamar budsjett/økonomiplan/handlingsprogram i møtet 14.12.23

 

PS 107/2023 Budsjett 2024 - Økonomiplan og handlingsprogram 2024 - 2027

Vedtak frå Formannskapet 23.11.23