Som følgje av situasjonen i Ukraina har kommunane i Noreg blitt spurt om dei kan ta imot fleire flyktningar enn det dei fyrst blei spurt om. Tokke kommune er sjølvsagt med på dette. Me har sagt at me kan busetje ca. 50 personar. Det er ikkje klart enno når nye flyktningar kjem til Tokke, men det er truleg i nær framtid.