FysioVital på Dalen tek no i mot pasientar for behandling, men du må ringe og avtale time på førehand.

Opningstida er frå 8 til 16.

FysioVital fylgjer dei til ei kvar tid gjeldande nasjonale reglar for fysioterapi under Koronakrisa, og desse kan endrast etter som styresmaktene ser behov for å stramme inn eller løsne opp på smittevernet.

Gruppetimar er utsett inntil vidare.