Når kommunen sender ut digital post, kjem den digitalt til mottakar.  
Dersom du har valgt ei digital postkasse som Digipost (Posten Norge) eller e-Boks (Nets og PostNord), vil du få ei påminning på e-post, og må logge deg inn for å lese brevet. Det vert ikkje sendt ut på papir dersom du ikkje opnar den digitale posten din. 

Har du ikkje valgt noko digital postkasse, vil den digitale posten kome i Altinn. 
Om mottakar ikkje er inne og les den digitale posten i Altinn i løpet av 40 timar, vil det bli sendt ut på papir. 

 

Post til kommunen bør ein sende digitalt med eDialog
 

Du kan lese meir om digital post her: Spørsmål og svar - Norge.no og Reservasjon - Norge.no