Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2022 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga i 3 veker frå onsdag 1.mars 2023. Skattesatsen er 0,7% etter kommunestyrevedtak 13.12.2022. Eventuell klage på utskrivinga av eigedomsskatt må vera innsendt til eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga innan 12.april 2023.   

Skattesetel for eigedomsskatt og innbetalingskort for 1.termin kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt er sendt ut. 

Økonomiavdelinga.