Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2024 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga i 3 veker frå fredag 1.mars 2024. Skattesatsen er 0,7% etter kommunestyrevedtak 14.12.2023. Eventuell klage på utskrivinga av eigedomsskatt må vera innsendt til eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga innan 12.april 2024.   

Skattesetel for eigedomsskatt og innbetalingskort for 1.termin kommunale eigedomsavgifter og eigedomsskatt er sendt ut.