Geir vil ha kontordag på Dalen på Torsdagar frå kl 0800-1530, dersom du treng møte han anbefalast det det å ta kontakt og avtale dette på førehand.

For generelle spørsmål til byggesaker vil han vere tilgjengeleg Måndag, Torsdag og Fredagar.

 

Kontakt info:     E-post: geir.versto@tokke.kommune.no

                                Telefon: 350 75267 mobil 994 22538