Gjest : Thomas Torvaldsen 

Tema : Klar kommunikasjon 

 

Kva er god kommunikasjon og kvifor er dette viktig?

•  Å kommunisere på ein bevisst måte.

•  Kva  betyr mest  i kommunikasjon for å skape både felles forståing og tryggleik?

•  Å leie seg sjølv på ein god måte i møte med krevjande situasjonar i kvardagen.

•  Kva er god grensesetting?

•  Korleis lære born å takle eigne tankar og følelsar?

 

Velkommen - håpar du kjem ! 

Helsing personalet i Tokke barnehagane