Felles klimaplan for Vest-Telemark er no lagt ut på høyring.

Høyringsbrev, høyringsdokument og innspel frå hovudutval i plan og miljø i Fyresdal finn du www.vt-radet.no/klimaplan

Vi inviterer innbyggjarar, næringsliv, organisasjonar og offentlige organ til å koma med innspel!