Tokke har hittil tatt imot fem familiar frå Ukraina. Det vil truleg kome fleire framover.Dersom du ikkje tidlegare har meldt ifrå til oss at du har bustad å leige ut, kan du gjerne ta kontakt med oss på tlf. 35 07 52 00 eller resepsjonen@tokke.kommune.no.

Me tek fortsatt gjerne imot klede til born og vaksne i alle størrelsar, leiker, syklar og hjelmar. Dette kan leverast i resepsjonen på kommunehuset (opningstid kl. 8 – 15.30).