Velkomen til ein hyggeleg kveld i adventstida i Skafsåheii Fjellkyrkje.

Det vert ein god del allsong der advent og den komande høgtida vil stå sentralt i val av songar.

Vi får med oss gode song og musikkrefter:
Hallvard N. Jørgensen, Herdis og Øyvind Jørgensen, Stein Otto Byggstøyl, Lina Haugholmen og Karl «Gutten» Bastiansen.

Ymse andre innslag

Mat og drikke høyrer med!

Høve til å gje ei gåve til drift av Fjellkyrkja

Arr: Fjellkyrkjelaget