Nå skal livskvalitet, trivsel og helse kartlegges for folk i fylket gjennom en stor folkehelseundersøkelse.

Ny unik lokal kunnskap

Til sammen er rundt en femtedel av den voksne befolkningen i fylket trukket ut til å være med. «Folkehelseundersøkelsen – helse og trivsel 2021», gjennomføres i perioden frem til ca. 17. oktober. Resultatene av undersøkelsen gir ny unik lokal kunnskap for å fremme folks livskvalitet, trivsel og helse.

I kommuner med færre enn 3500 innbyggere blir alle personer over 18 år invitert til å delta. Grunnen til å invitere hele den voksne befolkning er å sikre nok deltakere for nyttig statistikk også i disse kommunene.

-Gjennom denne undersøkelsen vil vi kunne hjelpe kommunene med ny lokal kunnskap om sin befolkning, slik at arbeid for livskvalitet, trivsel og helse kan innrettes mest mulig effektivt, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Svar og lær litt mer om deg selv

Undersøkelsen spør om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

- Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen. Svarene har betydning for fremtidens livskvalitet og trivsel! sier Riis-Johansen.

- For å informere innbyggerne i fylket om undersøkelsen har vi lagd to korte filmer med influenser Vegard Harm. Den forklarer på en enkel og morsom måte hvorfor du bør svare, sier Maja Foss Five (Ap) som leder hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Five har tro på at undersøkelsen kan gi et løft til folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.

Første gang i det nye storfylket

Folkehelseundersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kommunen i fylket er involvert, og også Universitetet i Sør-Øst-Norge (USN), og da særlig i arbeid med videre forskning på innsamlet materiale.

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern, kun noen enkelte forskere ved Folkehelseinstituttet vil ha tilgang til direkte identifiserende personopplysninger som navn og personnummer.

- Mari Nicholls Espetvedt, prosjektleder for undersøkelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, understreker at det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk eller forskning fra undersøkelsen.

Bakgrunn/andre fakta:

  • Det er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene å holde oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i fylket (Folkehelseloven §21 og forskrift om oversikt over folkehelsen). Folkehelseundersøkelser, også kalt fylkeshelseundersøkelser, er omtalt i lov og forskrift.
  • Flere andre fylker har også gjennomført en slik undersøkelse. Det bidrar til nasjonale tall og tall som er sammenlignbare mellom fylker.
  • Kostnadsanslaget for gjennomføring av undersøkelsen i Vestfold og Telemark er litt i overkant av 1 mill. kroner.
  • Kunnskap fra undersøkelsen vil være nyttig for mange fagområder i fylkeskommunen og kommuner, og for andre aktører i samfunnet f.eks. frivillige organisasjoner.
  • De første resultatene forventes å foreligge i desember 2021/januar 2022, men videre analysearbeid vil også gir resultater utover i 2022 og i årene som følger.

Ca. antall som blir invitert per kommune:

Sandefjord

11830

Drangedal

2950

Tønsberg

10490

Vinje

2680

Skien

10250

Bamble

2640

Larvik

8870

Notodden

2460

Porsgrunn

6860

Seljord

2080

Horten

5150

Kragerø

2000

Færder

4980

Midt-Telemark

1950

Holmestrand

4590

Kviteseid

1810

Siljan

1670

 

Tokke

1620

 

Nome

1240

 

Hjartdal

1130

 

Tinn

1100

 

Nissedal

1030

 

Fyresdal

930

 

For mer informasjon kontakt:

E-postadresse for publikumshenvendelser: folkehelse@vtfk.no

Telefonnummer for publikumshenvendelser som gjelder undersøkelsen: 480 37 736