Skogbruksplan er ei viktig verktøy for å få oversikt over skogressursane ein har i skogen. Med 50% tilskot og skattefordel ved bruk av skogfond er dette eit billig hjelpemiddel for skogeigaren.

Nøl ikkje, bestill ny skogbruksplan i dag!

 

Treng du hjelp til å bestille kan du ta kontakt med:

Glommen Mjøsen ved Christian på tlf 958 14 664

Skogeigarlaget ved Tore Felland Storhaug på tlf 474 15 482

Tokke kommune ved Per Wraa på tlf 476 07 979