Alle som vurderar å bli fosterforeldre får tilbod om å delta på eit opplæringsprogram. Nå gjennomføres det snart grunnopplæringskurs (PRIDE) i Bø.

PRIDE grunnkurs gjev deg mogleghet til å vurdere om det å vere fosterheim er noko for deg.

Eit av formåla med opplæringen er å gje deg mogleghet til å vurdere om det er interessant for deg å bli fosterheim.

Opplæringen forberedar deg til å ta i mot fosterbarn.  

Målsettingen med opplæringen er å gje deg moglegheten til å mestre oppgåva som fosterforelder og heve kompetansen din for å gje barn ein trygg oppvekst. Opplæringen er uforpliktande og du vel sjølv dersom du vil avslutte prosessen før opplæringen er ferdig.

Opplæringsprogrammet er gratis. 

Her er link til meir informasjon:

Grunnopplæring for å bli fosterhjem, delvis nettbasert (bufdir.no)