I samband oppfølging av «Ungdommens distriktspanel sine 10 råd» ynskjer Tokke kommune å få tilbakemeldingar frå ungdom , unge vaksne – og gjerne andre – om kva som gjer det attraktivt å bu, arbeide og leve i Tokke.

Vi har laga ei spørjeundersøking for å få tilbakemelding på spørsmål kring jobb, utdanning, fritid, helse, miljø, natur og kultur.

Vi vonar du vil sei di meining!

https://forms.office.com/r/2hrRUH11P1

 

qr kode.jpg

 

Prosjektplan - Ungdommenes distriktspanel

Rapport - Ungdommenes distriktspanel