Fylkesveg 45 er open for fri ferdsel.  Det arbeidet som står att vert gjennnomført med vanleg arbeidsvarsling. Det kan vera at ein må stengje i korte periodar når NCC skal asfaltere.