Det er vegarbeid på FV 450 mellom Skafså og Rotemo ved Ryseklyvi og Badstogodden, ved Store Bjørnevatn. Vegen er lysregulert og kan og bli dirigert manuelt. Det kan bli stopp på inntil 30 minutt på strekninga. Gjeld fram til 30.09.22 .

Kart

Det er og vegarbeid mellom Vøylen og Draumenuten, ved Tjønnesvik. Redusert fartsgrense og endra kjøremønster. Berekna sluttid 31.12.2023.

Kart