Statens vegvesen melder på sine sider at fv. 450 mellom Dalen og Valle opnar for fri ferdsel fredag 4. november kl. 14.00