Vi ynskjer at rettleiaren skal gje hytteeigarar og beitebrukarar i utmark kunnskap om gjerdemåtar, lovverk m.m.

Du kan lese rettleiaren her