• Om de vil halde fram med dagens tilbod, treng de ikkje gjere noko.
  • Ved ynskje om ny eller endring av SFO-plass, send søknad gjennom skule.visma.com/tokke.
  • Viktig at de skriv inn klokkeslett.
  • Det er framleis kostpengar. Sjå under pris på heimesida.
  • Opningstidene på SFO finn du på heimesida under SFO Høydalsmo skule og SFO Tokke skule
  • Det er ein månads oppseiingsfrist på SFO-plass.

 

Søknadsfrist: 24.november 2023.