Tokke kommune har for tida ikkje eigne ledige næringslokaler, men me ynskjer å ha ei oversikt over ledig næringsbygg både kontorlokale, industribygg og anna og inviterer verksemder til å sende informasjon om dette til oss.

Vi kan legge ut lenke til annonser eller kontaktinfo på heimesida og så må den enkelte aktør kontakte dykk direkte. Vi håper det kan vere til nytte for dykk som har ledig næringslokale og samstundes vil det vere nyttig for oss å formidle vidare i samband med etableringar eller utviding av eksisterande verksemder.

Send til: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no