Ordninga gjeld for unge i Tokke mellom 16 og 25 år, i tidsrommet fredag og laurdag mellom klokka 18 og 06. Tilbodet gjeld heimkøyring frå fest/arrangement, og innanfor kommunegrensa.

Bestillinga må skje før kl. 23 fredagar/laurdagar. Bestill og betal på www.tokkenett.no. Deretter må du ringe Tokke Taxi på tlf. 909 71 909 for å få endeleg stadfesting på avtala. I bestillinga på tokkenett får du ein kode som du må vise til taxisjåføren.

For best mogleg utnytting av kapasitet kan det skje at taxien må endre litt på avreisetidspunktet. Då vil du få beskjed om dette.

Dersom det er ledig plass i taxien kan vaksne over 25 år sitje på for kr. 100 per person. Dette betalast direkte til taxien.

 

God tur trygt heim!