I tråd med nasjonale råd har mange kommunalt tilsette heimekontor. 
Ynksjer du kontakt med kommunalt tilsette ber me deg ringe sentralbordet eller evt direkte til den du ynskjer kontakt med og avtale tid.