Pressemelding NGU:

 

Helikoptermålinger over Vestfold og Telemark fylke

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil fra 2. juni utføre geofysiske målinger med helikopter i deler av Nissedal og Drangedal kommuner. Fra ca. 10. juni vil det bli flyging i området mellom Bandak og Totak, i kommunene Kviteseid, Seljord, Tokke, Vinje og Tinn.

Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene vil også styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket.

I måleområdet finnes det verneområder både med og uten begrensninger på lavtflyging. NGU vil gjøre oppmerksom på at det er nødvendig å måle over verneområder for å få et sammenhengende bilde av geologien. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Får et detaljert bilde av geologien

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer i retning øst - vest, og med høyde 75 meter over bakken og hastighet på ca. 100 km/t. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om naturlige radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser. Men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

 

Tre uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Pegasus Helicopter og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av tre uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø, og sterk vind. Hvis solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet blir det heller ikke foretatt målinger.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Senioringeniør Frode Ofstad. 909 52 158, frode.ofstad@ngu.no

Lagleder Marco Brönner. Mob: 486 07 696, marco.bronner@ngu.no