Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen og skulehelsetenesta har ansvar for førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og unge i alderen 0 – 24 år. Me jobbar etter lågterskelprinsippet, det vil seie at det skal vere låg terskel for å ta kontakt med oss om det er noko du tenkjer på, og ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling.

 

 

Kontaktinformasjon:

Tokke helsestasjon og skulehelseteneste: 350 75 550

 

Helsestasjon 0-5 år:

Helsesjukepleiar Ingunn Nygård Ståland, tlf: 910 04 443

 

Skulehelsetenesta:

Tokke skule:

Helsesjukepleiar Anne Midtgarden, tlf: 908 93 786

Høydalsmo skule:

Helsesjukepleiar Ann – Kristin Åsheim, tlf: 482 31 724

Vest-Telemark vgs:

Helsesjukepleiar Anne Midtgarden, tlf: 908 93 786

Sjukepleiar Hildegunn Håland, tlf: 476 03 808

 

Jordmortenesta:

Jordmor Lise Skolås, tlf: 909 10 578/ 350 75 550