Tokke kommune sender endring av lokal forskrift om tilgang til jakt på elg, hjort og rådyr på høyring. 

Saksframlegg og vedtak frå utval for landbruk, miljø og teknisk kan du lese her

 

Utvalet vedtok å endre minstearealet på hjort til 1500 dekar. Endringa blei gjort for å gje signal om at hjortestamma i Tokke er i vekst, og at jaktuttaket på hjort må aukast. 

Høyringsfrist er 15. desember 2023, og sendast til postmottak@tokke.kommune.no .