Huset dette gjeld er Åslandsreinane 1. Øvelsen startar ca kl 08.00 og er ferdig ca kl 18.00. Ein del røyk må påregnas gjennom dagen.

Ved spørsmål kontakt beredskapsledar Hans M Anundskås tlf. 909 42 589.