Det vert etter kvart sett opp 2 drop-in dagar på kulturhuset i månadskiftet oktober/november for vaksinering av alle aldersgrupper.

På institusjon/omsorgssenter og til helsepersonell tilsett i kommunen vert det gitt eige tilbod.