Byggjesakshandsamaren vår Gunnar Aabø Kilen er på jobb kvar dag frå 08.00 - 14.00.

Tlf 35 07 52 00 / 913 83 389.

Søknader skal som vanleg sendast postmottak@tokke.kommune.no

Plan, næring og teknisk