Tirsdag 29. november ber vi inn næringslivet i Vest-Telemark til en informasjonskveld om den nasjonale energitilskuddsordningen og tilhørende tema som krafttilgang, energieffektivisering, energikartlegging, tilskudd og finansiering.

Det vil bli gjort reie for rammene for energitilskuddsordninga til næringslivet, og kva kriterier som blir lat til grunn for å kunne søke ordninga. Gitt at ordninga har åpna for søknadar, vil det også bli informert om sjølve søknadsprosessen. Vidare vil også Sweco, Vest-Telemark Kraftlag, Skagerak Energi, Miljø Energi og Sparebanken Sør vere representert og halde aktuelle innlegg. Det vil bli moglegheit for å stille spørsmål.

 

Program:

  • Den nasjonale energitilskuddsordninga ved Telemark Næringshage 20 min
  • Energikartlegging og ENØK tiltak ved Sweco 15 min
  • Status for fastpris for næringslivet og auka energibehov generelt ved VTK 15 min
  • Kraftmarkedet og om ENØK tiltak ved Skagerak Energi 15 min
  • Energieffektivitets løysingar og eksempel ved Miljø Energi 15 min
  • Energifokus i banksektoren ved Sparebanken Sør 10 min

 

Arrangementet er gratis.

Påmelding på mail til post@telemarknh.no innan mandag 28 november.