Grunna sjukdom, har Tokke kommune inngått avtale med Plankontoret i Nissedal og Kviteseid om innleige av byggjesakshandsamar for ein periode. Birger Heimdal kan kontaktast på telefon og e-post måndag - torsdag. Søknader skal som vanleg sendast Tokke kommune postmottak@tokke.kommune.no, så blir sakene lagt til rett sakshandsamar. Resepsjonen vidareformidlar òg kontakt på tlf 350 75 200.

E-postadresse: : birger.heimdal@nissedal.kommune.no

Direkte telefon: 35 04 84 21