Me inviterer nye elevar og deira føresette til å vitje oss på Høydalsmo skule.

Det er Martha Irene Kleivstaul som blir kontaktlærar for haustens fyrsteklassingar. På innskrivingsdagen blir de møtt av Martha Irene og rektor i skulegarden.

Den fyrste dagen er det dei føresette som fyljer borna.

Dei andre dagane er det barnehagen som fyljer.

 

Fyljande datoar er sett av:

Onsdag 04.05.2022 kl. 12.00-14.00        Innskriving av nye elevar på Biblioteket

Det blir eit kort foreldremøte ca kl. 12.30

 

Fredag 20.05.2022 kl. 09.30-13.30         Besøk på skulen (Barnehagen fyljer)

Ta med mat og drikke

Fredag 10.06.2022 kl. 09.30-13.30         Besøk på skulen (Barnehagen fyljer)

Ta med mat og drikke

 

Er det noko dykk lurar på, er det berre å ta kontakt med skulen på e-post dordid@tokke.kommune.no  tlf. 92216608.

Me gler oss til å møte, og bli kjent med dykk.

Med helsing
Dordi Didriksen