Me inviterar  nye elevar og deira føresette til å vitje oss her på skulen.

Det er Margrethe Lindestad som blir kontaktlærar for hausten fyrste klassingar. På innskrivinga blir de møtt av rektor og Margrethe utanfor hovudinngangen.

Den fyrste dagen er det dei føresette som fylgjer barna.

Dei andre dagane er det barnehagen som fylgjer.

 

Fylgjande datoar er sett av:

Tysdag  03.05  2022   Innskriving av nye elevar på rektors kontor.(klasserom/ute)

  •  Frå kl 08:30- 10:30
  • Vi legg opp til ein kort møte for dei føresette frå 10:00

 

Tysdag 24.05  2022    Besøk på skulen (barnehagen fyljer)

  •  Frå kl 10.00 til 12.30
  • Ta med mat og drikke

 

Tysdag 07.06.2022    Besøk på skulen (barnehagen fyljer)

  • Frå kl 10.00 til 12.30
  • Ta med mat og drikke

 

Er det noko dykk lurar på, er det berre å ta kontakt med skulen på e-post tokke.skule@tokke.kommune.no  tlf 35075310.

Vi gler oss til å møte, og bli kjent med dykk.

Med helsing
Irene Haugland Vågslid                                          

Rektor