Til hausten vil ein sette opp kurs på Dalen. Informasjon kjem. 

Håpar at dykk kjem. 

Påmelding innan 20.02.2024. 

Invitasjon

 

Håpar me ser deg/ dykk. 

Med beste helsing Tokke helsestasjon og skulehelseteneste"