Stad: Kommunehuset - kommunestyresalen

Tid: Tysdag 30. august kl. 17.30 - 19.30

 

Tema: Orientering om lokal og regional reiselivssatsing, bærekraftig reisemålsutvikling

  • Tokke kommune - Status og arbeid framover v/Gunhild Austjord og Åse Ingebjørg Flateland
  • Visit Telemark - Planar og satsingar regionalt og arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling v/Anne Hege Svartdal og Nikoline Waagaard Halvorsen

Mål for møte er informasjon og dialog med dykk som driv med reiseliv - overnatting, servering, opplevingar, museum, galleri, handel m.m.

Velkomne!

 

GvQyPHIx 8v 4Ix 7mSaDRyKrt 16omoR 6n 0v 7juXjyViTgbicaWzVVX D 9GucM 1m 4h 7oAAAAABJRU 5ErkJggg==D 1kTziL 2U 34WAAAAAElFTkSuQmCC