Tokke kommune inviterer innbyggjarar i Tokke til jolemiddag på Dalen 24.12.20 Kl. 17.00

Pris: kr. 100 pr pers. Betaling kontant ved oppmøte.

Påmelding innan 17.12.20 til resepsjonen@tokke.kommune.no, eller tlf. 35 07 52 00.

Alle påmeldte får nærmare beskjed om detaljar.

Smittevern

Alle må møte friske og halde avstand til andre. me fylgjer nasjonale smittevernråd.

Ved sjukdom, gje beskjed om avmelding til Lukman Sido, tlf. 973 53 661