Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har lagt ut ein kartportal på si heimeside der du enkelt kan få oversikt over smittestatus, risikovurderingar og smittevernstiltak i fylket.

Kartportalen finn du her:

 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad