Renovest har laga ny kjeldesorteringsguide, og fått den oversett til fleire språk.

Guiden er oversett til engelsk, polsk, spansk, russisk, somali, arabisk, thai, tigrinja og farsi/dari.

Guiden finn du her.