Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2022 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga i 3 veker frå tysdag 1.mars 2022. Skattesatsen er 0,7% etter kommunestyrevedtak 09.12.2021. Eventuell klage på utskrivinga av eigedomsskatt må vera innsendt til eigedomsskattekontoret/økonomiavdelinga innan 12.april.   

Skattesetel for eigedomsskatt og innbetalingskort for 1.termin kommunale eigedomsgebyr og eigedomsskatt er sendt ut.

 

Økonomiavdelinga, 25.februar  2022