Du kan nå søkje om tilskot for periode september/oktober og november/desember. 

Søknadskjema