Tokke kommune har med jamne mellomrom informasjon som kan vere nyttig å dele med næringsdrivande. Vi har kontaktinformasjon til ein del av dykk som driv næring- men kan gjerne få betre oversikt og oppdatera e-postadresser.

Send din kontaktinfo til

aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

eller ring 91721365