I Telemark blir over 15 000 elevar på ungdomskule og videregåande skular invitert til å delta.

Ungdata-undersøkinga gir viktig kunnskap om korleis det er å vere barn og ungdom i Telemark, og korleis dette har endra seg over tid. 

Ei undersøking for både born og ungdom

I tillegg får 5.-7.-klassingar i 10 kommuner tilbud om å delta i undersøkinga Ungdata Junior. Tokke kommune er ein av dei kommunane.

Dei som svarar på undersøkinga får spørsmål om foreldre, venner, skule, lokalmiljø, fritidsaktivitetar, helse og trivsel. Det er fjerde gang elever i Tokke svarer på Ungdata-undersøkelsen, og vi kan nå sjå utviklinga frå 2015 til i dag. 

Dei fyrste resultata frå undersøkinga kjem i mai.

Her kan du få meir info om undersøkinga: www.ungdata.no