Informasjon om når de vart vaksinert finn de på helsenorge.no. Det må i tillegg gå 7 dagar mellom to ulike vaksiner.

Personar som bur på institusjon og omsorgssenter får tilbod der dei bur.

 

27.10.21 kl 9-11.30 på kulturhuset vert det 3. dose vaksinering av særskilt prioriterte grupper og alle over 80 år.

I tillegg nokon få som skal ha 2.dose. Alle disse har fått timeavtale.

19.11.21 kl 09-12.30 vert det vaksinering av 16-/ 17 åringar på kulturhuset. Alle disse har fått timeavtale.

19.11.21 kl 13-15 på kulturhuset vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 75 år.

30.11.21 kl 9-11.30 og 12.30-14.30 på kulturhuset vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 65 år.

13.12.21 kl 16.30- 18.30 på legekontoret vert det drop-inn til 3. dose vaksinering for alle over 65 år.

Barn som har fylt 12 år som førebels ikkje har fått vaksinen og uvaksinerte kan også møte til vaksinering ein av disse dagane.

Det vil i januar også bli sett opp ekstra dag/kveld for 3. dose vaksinering.