KS ser særleg alvorleg på usakleg hetsing og spreiing av desinformasjon i sosiale media.

Les informasjonsskriv frå KS her