Lag, foreiningar og organisasjonar i Tokke kommune kan søkje om tilskot for drift og administrasjon for 2022. Årsrekneskap og årsmelding for 2021 og budsjett for 2022 skal ligge ved søknaden.

Elektronisk søknadsskjema finn du her

Papirskjema kan du få på kommunehuset, e-post postmottak@tokke.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 35 07 52 00.